Skip to content

จัดประชุมบุคลากรเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วยในชื่อ “โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่และการตรวจคัดกรองการได้ยิน”เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้า

  • by

เนื่องจากในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางโรงพยาบาลจอมทอง ได้มีการจัดประชุมบุคลากรเครือข่ายในการรักษาผู้ป่วยในชื่อ “โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่และการตรวจคัดกรองการได้ยิน”เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการบนใบหน้า ร่วมกับบุคลากรจากศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการบนใบหน้า ณ.ห้องกุหลาบพันปี โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบุคลากรศูนย์เเก้ไขฯ ได้มีการรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดูแล และการให้บริการผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของโรงพยาบาลจอมทอง ทั้งนี้ได้ศึกษาระบบการทำงานของสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น ทันตกรรม หมอหูคอจมูก maxilofacial พยาบาล เป็นต้น ในการดูแลผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอใกล้เคียง รวมถึงการบรรยายหัวข้อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และการตรวจคัดกรองการได้ยิน newborn screening and hearing , การนำเสนอ Data work flow โรงพยาบาลจอมทอง ,การนำเสนอการใช้โปรแกรมการการรักษา และการลงบันทึกในระบบ DMIS (การลงทะเบียนโครงการยิ้มสวยเสียงใส, ผ่าตัด, ทันตกรรม, ฝึกพูด) ทางศูนย์แก้ไขฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ และขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลจอมทองที่ให้การต้อนรับอย่างดี มา ณ ที่นี้