Skip to content

สามารถติดต่อขอรับการรักษาและคำปรึกษาได้ที่

location

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกระโหลกศีรษะ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาคารตะวันกังวานพงศ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

phone

โทรศัพท์

Office : 053-935177,
053-934011
Call Center : 093-1409444

LINE OFFICIAL

182819430_1129025507575163_7268127624497780236_n (1)

การโดยสาร โดยรถประจำทางสาธารณะมายัง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Asset 4@4x

แผนที่ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกระโหลกศีรษะ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่