Skip to content
banner_firstpagepng

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

28 Mar 2023

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารตะหล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ประจำปี 2566

09 Mar 2023

เนื่องจากศูนย์ฯ มีการประชุมกรรมการอำนวยการเป็นประจำทุกปีเพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงานและปรึกษาประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการรับทราบ ดังนั้น จึงได้วางแผนกำหนดการประชุมประจำปี 2566 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการ คือ การประชุมควรจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดการประชุมเกิดขึ้นรายไตรมาสจึงขอเสนอวันประชุมประจำปี ต่อคณะกรรมการศูนย์แก้ไขฯ เพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมฯ ดังนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

07 Feb 2023

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผศ.นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการ บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.พญ. พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกันและนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการทางการแพทย์และติดตามผลการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำ รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่ รศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์… Read More »พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาระบบ Smart Cleft Care ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1)

28 Mar 2023

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพเด็กที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ ภายใต้โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” จ.เชียงใหม่ (รุ่นที่ 1) ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารตะหล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

152513974_1080483362429378_5307667645128930943_n
152513974_1080483362429378_5307667645128930943_n

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แรกเดิมก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยกลุ่ม patient care team ที่ดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทันตแพทย์ จัดตั้งความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยรักษาดูแลผ่าตัดแก้ไขให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะปี 2558

protocal(1)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

protocal(1)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

protocal(1)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.