Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการออกเครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี 2567
05 Apr 2024
Protocol of Cleft Lip and Cleft Palate Ver.2023
07 Mar 2024
กิจกรรมโครงการ SPEECH CAMP ครั้งที่ 2
24 May 2023
ปฎิทินการออกเครือข่าย Cleft Clinic โรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี 2566
15 Feb 2023
ขั้นตอนการเบิกเงินกาชาดใน โปรแกรม Thai cleft Link
17 Aug 2022
ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน”
25 Jul 2022
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15
05 May 2022
โครงการจัดฝึกอบรม Training speech (OT)
04 Apr 2022
ภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ มีสิทธิการรักษา มีค่าเดินทาง เพิ่มเติมจากสวัสดิการของรัฐ และการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
04 Apr 2022
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
24 Mar 2022