Skip to content

recruit

ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  • by

ประกาศศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  • by

ประกาศศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์