Skip to content

activity

ให้การต้อนรับบุคลากรศูนย์ตะวันฉายคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan)

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับบุคลากรศูนย์ตะวันฉายคณะแพทย์ศาสตร์

รับมอบเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile CT) รวมถึงการใช้โปรแกรมของเครื่องนำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญ จาก สวทช.

  • by

 เนื่องด้วยวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัย