Skip to content

ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  • by

ประกาศศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์