Skip to content

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ฯ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

  • by

เนื่องด้วยวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทีม Operation Smile มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเเละครอบครัวเชิงลึก รวมถึงการประเมินความช่วยเหลือผู้ป่วยเเละครอบครัวเเละการติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเเละติดตามครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ ในการดูเเล จำนวน 2 ครอบครัว รวมถึงการบรรยายให้ความรู้การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด เเละการวางเเผนการรักษาในระยะยาวให้กับผู้ป่วยเเละครอบครัว การเเจ้งผู้ปกครองหรือผู้ป่วยเกี่ยวกับการได้รับทุนเเละการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางต่างๆ ที่นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานหลักเพิ่มเติมให้เข้าใจร่วมกัน

#ศูนย์แก้ไขความพิการเชียงใหม่

#Operationsmile

#OSI

#ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#CMUcraniofacial

#SCFCCMU

#SCFCCENTER