Skip to content

โครงการจัดฝึกอบรม Training speech (OT)

  • by

🛎โครงการจัดฝึกอบรม Training speech (OT)
โดย ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับคณะเเทพยศาสตร์ เเละคณะเทคนิคการเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎙 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
Pre-speech training for
Occupational therapist (OT)
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

✔️ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
💬 นักกิจกรรมบำบัด
💬 ไม่จำกัดอายุ
‼️รับจำนวนจำกัด‼️
🎉ฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย 🎉

📖 หัวข้ออบรม
🔹 ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 1-6 ปี
🔹 ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยกัดอายุวกับการพูดไม่ชัดของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
🔹 ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
🔹 การส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
🔹 กิจกรรมฝึกการฟังแยกเสียงพูดไม่ชัดของเด็ก
🔹 กิจกรรมกระตุ้นการขยับของอวัยวะในการพูด
🔹 กิจกรรมฝึกเสียงพูดไม่ชัดสำหรับเด็ก
🔹 กิจกรรมวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา และการพูด
🔹 นำเสนอการวางแผนการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดของเด็กปากแหว่ง
🔹 วิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน “ชวนน้องพูด “
___________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 053-934011
หรือ 090-9845924
😊 สนใจสมัครได้ที่ ‼️https://docs.google.com/…/1nBBFnxRYNnKHe3GoYtlmEXvBA7Tz…