Skip to content

ภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ มีสิทธิการรักษา มีค่าเดินทาง เพิ่มเติมจากสวัสดิการของรัฐ และการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ

  • by

รู้หรือยัง? ภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่ มีสิทธิการรักษา มีค่าเดินทาง เพิ่มเติมจากสวัสดิการของรัฐ และการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ
☑️ การผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
☑️ การใส่เพดานเทียม
☑️ การฟื้นฟื้ฟูด้านทันตกรรมจัดฟัน
☑️ การแก้ไขการพูดและการได้ยิน

👨‍⚕ พร้อมให้คำปรึกษา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการฯ กำหนด*
____________________________________
สอบถาม และนัดหมายเข้ารับการรักษา

📍 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ฯ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ
💬 Inbox : ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📞 ​Call Center : 093-1409444
📱 Line : @cf1234

🗓 เปิดให้บริการทุกวัน
▪️ จันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

#SCFCCENTER#ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่#ปากแหว่งเพดานโหว่#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#อาคารสุจิณโณ#สิทธิการรักษา#มีค่าเดินทาง