Skip to content

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ

  • by

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์เเก้ไขความพิการบนใบหน้าเเละกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ