Skip to content

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

  • by

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 23
เเละคณะกรรมการอำนวยการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น
สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564

#ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ
#คณะเเพทยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่