Skip to content

  • by

รายชื่อผู้เข้าร่วม

* ข้อมูลอัพเดท วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วม-1


กำหนดการในการเข้าร่วมงาน

* ข้อมูลอัพเดท วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโควิด-19-และเ


แผนผังแสดงตำแหน่งรับ-ส่งเสด็จ

* ข้อมูลอัพเดท วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.

แผนผังแสดงตำแหน่งรับ-ส่งเสด็จ13jan2022_9pm


การแต่งกายและการติดบัตร

* ข้อมูลอัพเดท วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น.

การแต่งกายและการติดบัตร-1-1